อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องข้าวเม่า
15.17
น้องข้าวเม่า
สวัสดีจ้า...วันนี้มีอะไรให้ช่วย ถามน้องข้าวเม่ามาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
15.17
สร้างรายได้
กิจกรรมสนับสนุนส่งเสริมการขาย OTOP online

นายสุรพล แก้วอินธิ
พัฒนาการจังหวัดบึงกาฬ

มอบหมายกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการขาย OTOP online
โดยมีนายรือทัย ตงบุญชัย พัฒนาการอำเภอปากคาด และพัฒนากรผู้รับผิดชอบงาน OTOP อำเภอปากคาด ร่วมลงพื้นที่กับนักวิชาการพัฒนาชุมชน นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) ลงพื้นที่ไปยังกลุ่มแปรรูปข้าวเม่าแม่น้อย กลุ่มทอผ้าบ้านโนนศิลา และกลุ่มหัตถกรรมรากไม้บ้านโนนทรายทอง เพื่อดำเนินการถ่ายคลิปวิดีโอ เก็บภาพผลิตภัณฑ์ และทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการในการจำหน่ายสินค้าในระบบ online และ www.shoppee.com

สร้างรายได้อื่นๆ