อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องข้าวเม่า
14.19
น้องข้าวเม่า
สวัสดีจ้า...วันนี้มีอะไรให้ช่วย ถามน้องข้าวเม่ามาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
14.19
กิจกรรมของผู้บริหาร
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาผักตบชวา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ผ่านระบบ Video Conference

          วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ มอบหมายให้ นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ ร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาผักตบชวา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมสำนักงานโยธาธิการเเละผังเมืองจังหวัดบึงกาฬ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ

กิจกรรมของผู้บริหารอื่นๆ