อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องข้าวเม่า
15.27
น้องข้าวเม่า
สวัสดีจ้า...วันนี้มีอะไรให้ช่วย ถามน้องข้าวเม่ามาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
15.27
กิจกรรมของผู้บริหาร
ประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลการบริหารจัดการมันสำปะหลังระดับจังหวัด จังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

   วันจันทร์ที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ มอบหมายให้ นายธาตรี บุญมาก  รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลการบริหารจัดการมันสำปะหลังระดับจังหวัด จังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมทองพูล สิริกาโม ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ

กิจกรรมของผู้บริหารอื่นๆ