อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องข้าวเม่า
16.17
น้องข้าวเม่า
สวัสดีจ้า...วันนี้มีอะไรให้ช่วย ถามน้องข้าวเม่ามาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
16.17
กิจกรรมของผู้บริหาร
รับมอบสิ่งอุปกรณ์เครื่องอุปโภคบริโภค
วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ มอบหมายให้ นายธาตรี บุญมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ รับมอบสิ่งอุปกรณ์เครื่องอุปโภคบริโภคจาก บาทหลวงชนะสิทธิ์ ศิลาโคตร เจ้าอาวาสวัดนักบุญยอห์นบัปติสบึงกาฬ และคณะซีสเตอร์โรงเรียนพระมหาไถ่บึงกาฬ พระอาจารย์สมบัติ เจ้าอาวาสวัดป่าพันลำ ศาสนาจารย์ดวงดี ปาทา ผู้ปกครองศาสนสถานคริสตจักรน้ำพระทัยบึงกาฬ อิหม่ามวสันต์ ท่อทิพย์ นายวิสูตร ดวงสิมา วัฒนธรรมจังหวัดบึงกาฬ เพื่อใช้ดูแลผู้กักกัน Local Quarantine (LQ) ผู้มีความเสี่ยงโรคเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (Covid - ๑๙) โดยมีรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับมอบสิ่งอุปกรณ์ดังกล่าว ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศูนย์การศึกษาบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
กิจกรรมของผู้บริหารอื่นๆ