อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องข้าวเม่า
15.13
น้องข้าวเม่า
สวัสดีจ้า...วันนี้มีอะไรให้ช่วย ถามน้องข้าวเม่ามาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
15.13
กิจกรรมของผู้บริหาร
โครงการอาสาสมัครแรงงานต้านภัยยาเสพติดบูรณาการร่วมกับโครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานเพื่อบูรณาการภารกิจของกระทรวงแรงงานในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รุ่นที่ ๑
วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ มอบหมายให้ นายธาตรี บุญมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอาสาสมัครแรงงานต้านภัยยาเสพติดบูรณาการร่วมกับโครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานเพื่อบูรณาการภารกิจของกระทรวงแรงงานในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รุ่นที่ ๑ โดยมีนายประมร เชื้อปาศักดิ์ แรงงานจังหวัดบึงกาฬ นายวิเศษ คำไพ จัดหางานจังหวัดบึงกาฬ นายประพันธ์ หนูสันทัด พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดบึงกาฬ พลตำรวจตรีสมศักดิ์ คงไพบูลย์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบึงกาฬ ผู้แทนประกันสังคมจังหวัดบึงกาฬ ผู้แทนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบึงกาฬ หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง อาสาสมัครแรงงานในพื้นที่เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว ณ ห้องประชุมสิรินธารา ๒ โรงแรมเดอะวัน ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
กิจกรรมของผู้บริหารอื่นๆ