อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องข้าวเม่า
14.12
น้องข้าวเม่า
สวัสดีจ้า...วันนี้มีอะไรให้ช่วย ถามน้องข้าวเม่ามาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
14.12
กิจกรรมของผู้บริหาร
ประชุมซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดบึงกาฬ
วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ มอบหมายให้นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานการประชุมซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดบึงกาฬ ณ ห้องประชุมทองพูล สิริกาโม ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ
กิจกรรมของผู้บริหารอื่นๆ