อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องข้าวเม่า
15.21
น้องข้าวเม่า
สวัสดีจ้า...วันนี้มีอะไรให้ช่วย ถามน้องข้าวเม่ามาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
15.21
กิจกรรมของผู้บริหาร
ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔
วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ มอบหมายให้ นายธาตรี บุญมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสิรินธรวัลลี ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ
กิจกรรมของผู้บริหารอื่นๆ