อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องข้าวเม่า
11.24
น้องข้าวเม่า
สวัสดีจ้า...วันนี้มีอะไรให้ช่วย ถามน้องข้าวเม่ามาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
11.24
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ

เหตุผลในการเข้ามาบริหารราชการของ คสช.

       - ความขัดแย้งที่หยั่งรากลึก การประท้วงที่ยาวนาน การใช้อาวุธสงคราม ทำให้ประชาชนไม่ปลอดภัย

       - การควบคุมสถานการณ์ของ คสช.เพื่อยุติความรุนแรง ปลดล็อกข้อจำกัดเล็กน้อย และคืนความสุขให้คนไทยทั้งชาติ

       - ยึดหลักกฎหมายและสิทธิมนุษยชน จนท.จะใช้อำนาจเท่าที่จำเป็น ไม่ใช้เกินเลย เกินขอบเขต ให้ปชช.เดือดร้อนน้อยที่สุด

       - การเชิญบุคคลมารายงานตัว ทั้งบุคคลที่มีความขัดแย้งโดยตรงและโดยอ้อม กฎอัยการศึกควบคุมได้ 7 วัน

       - คนส่วนใหญ่ทั้งประเทศไม่มีความสุข ประเทศขาดเสถียรภาพและความน่าเชื่อจากต่างประเทศ

       - มีการใช้สื่อทุกประเภทมาบิดเบือน ปลุกระดม ปลุกปั่น

       - จัดทำงบปี 58 ให้ทันตามกำหนดเวลา เพื่อให้ประเทศชาติเดินหน้าต่อไปได้ ให้ทันการเข้าสู่การเป็นประชาคม ศก.อาเซียน

       - จัดทำงบปี 58 ให้ทันตามกำหนดเวลา เพื่อให้ประเทศชาติเดินหน้าต่อไปได้ ให้ทันการเข้าสู่การเป็นประชาคม ศก.อาเซียน

       - มีการขับเคลื่อนที่ดีของเงินทุนหมุนเวียนในระบบ ตรวจสอบจัดลำดับความเร่งด่วนและดำเนินการให้เร็วที่สุด

       - ทุกโครงการจะทำให้เหมือนกับรัฐบาลปกติ ตรวจสอบได้ ไม่เป็นภาระรัฐบาลใหม่และเป็นปัญหาอื่นๆ ในอนาคต

       - กำหนดเขตเศรษฐกิจพิเศษ ไม่ให้แรงงานที่ผิดกฎหมายเข้ามา ลดการหางานในเมืองใหญ่ เร่งพัฒนาพลังงานทดแทน ลม แสงแดด พืช

       - บอร์ดรัฐวิสาหกิจ จำเป็นต้องปรับ ให้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถบริหารให้โปร่งใส