อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องข้าวเม่า
12.24
น้องข้าวเม่า
สวัสดีจ้า...วันนี้มีอะไรให้ช่วย ถามน้องข้าวเม่ามาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
12.24
ผังแสดงโครงสร้างส่วนราชการ
ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ
ส่วนราชการส่วนกลาง
38 หน่วยงาน
สังกัดกระทรวงมหาดไทย
สังกัดกระทรวงกลาโหม
สังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
สังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
สังกัดกระทรวงพลังงาน
สังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
สังกัดกระทรวงยุติธรรม
สังกัดกระทรวงแรงงาน
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ส่วนราชการส่วนภูมิภาค
50 หน่วยงาน
สังกัดกระทรวงการคลัง
สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
สังกัดกระทรวงคมนาคม
สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
สังกัดกระทรวงพาณิชย์
สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม
สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี
สังกัดสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
สังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
หน่วยงานในกำกับดูแลของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 2 หน่วยงาน
ส่วนราชการส่วนท้องถิ่น
26 หน่วยงาน
 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ
 2. เทศบาลตำบลบึงกาฬ
 3. เทศบาลตำบลวิศิษฐ์
 4. เทศบาลตำบลหอคำ
 5. เทศบาลตำบลบึงงาม
 6. เทศบาลตำบลไคสี
 7. เทศบาลตำบลโคกก่อง
 8. เทศบาลตำบลพรเจริญ
 9. เทศบาลตำบลดอนหญ้านาง
 10. เทศบาลตำบลศรีสำราญ
 11. เทศบาลตำบลโซ่พิสัย
 12. เทศบาลตำบลท่าสะอาด
 13. เทศบาลตำบลศรีพนา
 14. เทศบาลตำบลซาง
 15. เทศบาลตำบลปากคาด
 16. เทศบาลตำบลบึงโขงหลง
 17. เทศบาลตำบลบึงงาม
 18. เทศบาลตำบลศรีวิไล
 19. องค์การบริหารส่วนตำบล เขต อ.เมือง (7 แห่ง)
 20. องค์การบริหารส่วนตำบล เขต อ.พรเจริญ (4 แห่ง)
 21. องค์การบริหารส่วนตำบล เขต อ.โซ่พิสัย (7 แห่ง)
 22. องค์การบริหารส่วนตำบล เขต อ.เซกา (8 แห่ง)
 23. องค์การบริหารส่วนตำบล เขต อ.ปากคาด (6 แห่ง)
 24. องค์การบริหารส่วนตำบล เขต อ.บึงโขงหลง (3 แห่ง)
 25. องค์การบริหารส่วนตำบล เขต อ.ศรีวิไล (4 แห่ง)
 26. องค์การบริหารส่วนตำบล เขต อ.บุ่งคล้า (3 แห่ง)