อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องข้าวเม่า
03.05
น้องข้าวเม่า
สวัสดีจ้า...วันนี้มีอะไรให้ช่วย ถามน้องข้าวเม่ามาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
03.05
กิจกรรมของส่วนราชการ
นายวราดิศร​  อ่อนนุช​ ปลัดจังหวัดบึงกาฬ ออกกำกับและติดตามผลการปฏิบัติราชการในหน้าที่ปลัดจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2564 (อำเภอปากคาด)

 วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น.นายวราดิศร​  อ่อนนุช​ ปลัดจังหวัดบึงกาฬ ออกกำกับและติดตามผลการปฏิบัติราชการในหน้าที่ปลัดจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2564 (อำเภอปากคาด) โดยให้คำแนะนำนโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาล​ กรมการปกครอง (10 Flagships to DOPA New Normal 2021) และจังหวัดบึงกาฬ​ ดังนี้ 1. การดำเนินการเฝ้าระวังและป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา COVID -​19 2.การบริหาร​ รองรับผู้ป่วย​ COVID -​19​ ของจังหวัดบึงกาฬ 3.โครงการจิตอาสาพระราชทานโครงการสำคัญของกรมการปกครอง 4. การขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 5. การปกป้องเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ 6. งานศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ 7. งานสัญชาติและสถานะบุคคล 8. อำเภอ…วิถีใหม่​ New​ Normal 9. แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง “หมู่บ้าน อยู่เย็น” 10. อำเภอคุณธรรม “ต้นแบบ” 11. อำเภอมั่นคง สีขาว ปลอดยาเสพติด 12. อำเภอมั่งคั่ง 13. การยกระดับงานบริการด้านต่างๆ เช่น​ งานศูนย์ดำรงธรรม งานทะเบียน งานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ ฯ    ณ​ ที่ทำการปกครองอำเภอปากคาด​  จังหวัด​บึงกาฬ​

กิจกรรมของส่วนราชการอื่นๆ