อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องข้าวเม่า
03.57
น้องข้าวเม่า
สวัสดีจ้า...วันนี้มีอะไรให้ช่วย ถามน้องข้าวเม่ามาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
03.57
กิจกรรมของส่วนราชการ
นายวราดิศร  อ่อนนุช ปลัดจังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วย นายชัยณรงค์. สุระดะนัย  ป้องกันจังหวัดบึงกาฬ นาย ดนุเดช ใจศรี จ่าจังหวัดบึงกาฬ นางสาวกมลนิตยกานต์ หาญคำหล้า ผู้ช่วยป้องกันจังหวัดและ สมาชิก อส.จ.บก. ออกตรวจเยี่ยมด่านโควิด-19 ที่ อำเภอปากคาด และ อำเภอโซ่พิสัย

วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายวราดิศร  อ่อนนุช ปลัดจังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วย นายชัยณรงค์. สุระดะนัย  ป้องกันจังหวัดบึงกาฬ นาย ดนุเดช ใจศรี จ่าจังหวัดบึงกาฬ นางสาวกมลนิตยกานต์ หาญคำหล้า ผู้ช่วยป้องกันจังหวัดและ สมาชิก อส.จ.บก. ออกตรวจเยี่ยมด่านโควิด-19 ที่ อำเภอปากคาด และ อำเภอโซ่พิสัย พร้อมมอบเครื่องดื่มชูกำลังและน้ำดื่ม เพื่อเป็นของขวัญและกำลังใจ และกำชับให้เจ้าหน้าที่ประจำด่านเข้มงวดในการตรวจยานพาหนะและบุคคลที่มาจากจังหวัดกลุ่มเสี่ยงสูงสุดและเข้มงวดให้เข้า LQ และ HQ ตามความเหมาะสม และถือปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดบึงกาฬอย่างเคร่งครัด           ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

กิจกรรมของส่วนราชการอื่นๆ