อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องข้าวเม่า
14.47
น้องข้าวเม่า
สวัสดีจ้า...วันนี้มีอะไรให้ช่วย ถามน้องข้าวเม่ามาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
14.47
ข่าวการฝึกอบรม
วันที่ 19 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น.อบรมโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีเกษตร โดยมีเกษตรจังหวัดบึงกาฬ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ เกษตรกร วิสหกิจชุมชน เข้าร่วมอบรม
19 มีนาคม 2564

วันศุกร์ ที่ 19 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ มอบหมายให้ นายธาตรี บุญมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีเกษตร โดยมีเกษตรจังหวัดบึงกาฬ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ เกษตรกร วิสหกิจชุมชน เข้าร่วมอบรม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ