อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องข้าวเม่า
02.19
น้องข้าวเม่า
สวัสดีจ้า...วันนี้มีอะไรให้ช่วย ถามน้องข้าวเม่ามาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
02.19
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ก.บ.จ.บึงกาฬ)
14 พฤษภาคม 2564

 วันที่ 24 มีนาคม 2564 โรงแรมเดอะวัน อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ นายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ก.บ.จ.บึงกาฬ) โดยมีการขับเคลื่อนทิศทางการพัฒนาจังหวัด ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนภาคเอกชน ผู้แทนภาคประชาสังคม ผู้บริหารสถานศึกษา นักเรียน นักศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนร่วมกันพัฒนาจังหวัดบึงกาฬ ให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล และเน้นการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานของจังหวัด มีผู้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ จำนวน 320 คน

×
1 / 3
2 / 3
3 / 3