อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องข้าวเม่า
01.52
น้องข้าวเม่า
สวัสดีจ้า...วันนี้มีอะไรให้ช่วย ถามน้องข้าวเม่ามาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
01.52
ข่าวประชาสัมพันธ์
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
14 พฤษภาคม 2564

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 นายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตจังหวัดบึงกาฬประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ร่วมกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ หัวหน้าส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาค ผู้แทนภาคเอกชน ผู้แทนภาคประชาสังคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม และยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส รวมถึงภาพลักษณ์ในการดำเนินงานของหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อวิเคราะห์ ประเด็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในการบริหารงานของจังหวัด และร่วมกันหาวิธีแก้ไขและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ จำนวน 85 คน

×
1 / 7
2 / 7
3 / 7
4 / 7
5 / 7
6 / 7
7 / 7