อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องข้าวเม่า
15.55
น้องข้าวเม่า
สวัสดีจ้า...วันนี้มีอะไรให้ช่วย ถามน้องข้าวเม่ามาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
15.55
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ฉบับที่ 6/2564 เรื่อง แจ้งเตือนสถานการณ์แม่น้ำโขง
28 กรกฎาคม 2564

         ด้วยกองอำนวยการน้ำแห่งชาติได้รับการประสานจากกระทรวงทรัพยากรน้ำ สาธารณรัฐประชาชนจีนแจ้งการปรับลดการระบายน้ำของเขื่อนจิ่งหง เพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงข่ายพลังงานในช่วงวันที่ 31 กรกฎาคม - 20 สิงหาคม 2564

                   กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ได้คาดการณ์ระดับน้ำในแม่น้ำโขงเนื่องจากการลดการระบายน้ำของเขื่อนจิ่งหง จากเดิม 900 - 1,300 ลูกบาศก์บาศก์เมตรต่อวินาที เหลือ 700 ลูกบาศก์บาศก์เมตรต่อวินาทีพบว่าส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำโขง ลดลง 0.50 เมตร แต่เมื่อพิจารณาปริมาณฝนคาดการณ์ในพื้นที่แล้วยังคงมีฝนตกกระจายตัวในช่วง 3 - 5 วัน ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำไหลหลากลงสู่แม่น้ำโขงอย่างต่อเนื่อง

×
1 / 3
2 / 3
3 / 3