อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องข้าวเม่า
15.04
น้องข้าวเม่า
สวัสดีจ้า...วันนี้มีอะไรให้ช่วย ถามน้องข้าวเม่ามาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
15.04
ข่าวประชาสัมพันธ์
กฎบัตรการตรวจสอบภายในของหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดบึงกาฬ
12 ตุลาคม 2564

จังหวัดบึงกาฬขอประชาสัมพันธ์ กฎบัตรการตรวจสอบภายในของหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดบึงกาฬ รายละเอียดปรากฎในหนังสือจังหวัดบึงกาฬ ที่ 0017.4/ ว 4366 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2564