อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องข้าวเม่า
11.44
น้องข้าวเม่า
สวัสดีจ้า...วันนี้มีอะไรให้ช่วย ถามน้องข้าวเม่ามาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
11.44
ช่องทางการติดต่อโควิด
มาตรการเข้า-ออกจังหวัดบึงกาฬ
คำสั่งจังหวัดบึงกาฬ
ประกาศจังหวัดบึงกาฬ
กิจกรรม-ข่าวสารของบึงกาฬ
ช่องทางการติดต่อ
ชื่อ หน่วยงาน เบอร์โทรศัพท์ Link ในการให้บริการ
คำสั่ง /ประกาศ ที่เกี่ยวข้อง COVID -19 จังหวัดบึงกาฬ ที่ทำการปกครองจังหวัดบึงกาฬ 0 4249 2507-8
ศูนย์ฯ COVID - 19 จังหวัดบึงกาฬ สำนักงานจังหวัดบึงกาฬ (กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ) 0 4249 2451
ข้อมูลเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ในจังหวัดบึงกาฬ‎ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ 0 4249 2045-6
รับเรื่องร้องเรียน/ ร้องทุกข์ ฯลฯ สำนักงานจังหวัดบึงกาฬ (ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด) 0 4949 2500
การประชาสัมพันธ์จังหวัดบึงกาฬ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบึงกาฬ 0 4249 2464
ข้อมูลเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในอำเภอเมืองบึงกาฬ โรงพยาบาลบึงกาฬ 0 4249 1161
ข้อมูลเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในอำเภอโซ่พิสัย โรงพยาบาลโซ่พิสัย 0 4248 5099
ข้อมูลเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในอำเภอเซกา โรงพยาบาลเซกา 0 4248 9099
ข้อมูลเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในอำเภอบึงโขงหลง โรงพยาบาลบึงโขงหลง 0 4241 6180
ข้อมูลเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในอำเภอบุ่งคล้า โรงพยาบาลบุ่งคล้า 0 4249 9106-7
ข้อมูลเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในอำเภอปากคาด โรงพยาบาลปากคาด 0 4248 1099
ข้อมูลเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในอำเภอพรเจริญ โรงพยาบาลพรเจริญ 0 4248 7099
ข้อมูลเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในอำเภอศรีวิไล โรงพยาบาลศรีวิไล 0 4249 7099