อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องข้าวเม่า
16.01
น้องข้าวเม่า
สวัสดีจ้า...วันนี้มีอะไรให้ช่วย ถามน้องข้าวเม่ามาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
16.01
คำสั่งจังหวัดบึงกาฬ
มาตรการเข้า-ออกจังหวัดบึงกาฬ
คำสั่งจังหวัดบึงกาฬ
ประกาศจังหวัดบึงกาฬ
กิจกรรม-ข่าวสารของบึงกาฬ
ช่องทางการติดต่อ
จำนวนเอกสารทั้งหมด 47 รายการ
คำสั่งจังหวัดบึงกาฬ ที่ 3311 / 2564 เรื่อง กำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด - 19 ในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ (เพิ่มเติม)
คำสั่งจังหวัดบึงกาฬ ที่ 2527 / 2564 เรื่อง กำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด - 19 ในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ (เพิ่มเติม)
คำสั่งจังหวัดบึงกาฬ ที่ 2199 / 2564 เรื่อง กำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด - 19 ในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ (เพิ่มเติม)
คำสั่งจังหวัดบึงกาฬ ที่ 1999 /2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดหาสถานที่กักกันตัว (Local Quarantine) จังหวัดบึงกาฬ
คำสั่งจังหวัดบึงกาฬ ที่ 2031/2564 เรื่อง กำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด - 19 ในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ (เพิ่มเติม)
คำสั่งจังหวัดบึงกาฬ ที่ 1994/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและอนุกรรมการดำเนินการจัดงานแข่งขันเรือยาวประเพณีไทย - ลาว - เวียดนาม ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 22 ประจำปี 2564
คำสั่งจังหวัดบึงกาฬ ที่ 1926/2564 เรื่อง กำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติอเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด - 19 ในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ (เพิ่มเติม)
คำสั่งจังหวัดบึงกาฬ ที่ 1789/2564 เรื่อง กำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติอเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด - 19 ในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ (เพิ่มเติม)
คำสั่งจังหวัดบึงกาฬ ที่ 1717 / 2564 เรื่อง กำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด - 19 ในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ (เพิ่มเติม)
คำสั่งจังหวัดบึงกาฬ ที่ 1694 / 2564 เรื่อง ให้ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว
ไปที่หน้า