อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องข้าวเม่า
11.42
น้องข้าวเม่า
สวัสดีจ้า...วันนี้มีอะไรให้ช่วย ถามน้องข้าวเม่ามาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
11.42
ประกาศจังหวัดบึงกาฬ
มาตรการเข้า-ออกจังหวัดบึงกาฬ
คำสั่งจังหวัดบึงกาฬ
ประกาศจังหวัดบึงกาฬ
กิจกรรม-ข่าวสารของบึงกาฬ
ช่องทางการติดต่อ
จำนวนเอกสารทั้งหมด 18 รายการ
ประกาศจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกโดยวิธีการจับฉลากเพื่อจัดลำดับรายชื่อให้ขึ้นบัญชีสำรองผู้ประสงค์จะจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลจังหวัดบึงกาฬ
ประกาศจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง ยกเลิกการแข่งขันเรือยาวประเพณีไทย - ลาว - เวียดนาม ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 22 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประกาศจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง ยกเลิกการจัดงานวันสถาปนาและงานของดีจังหวัดบึงกาฬ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประกาศจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง การจัดงานวันสถาปนาและงานของดีจังหวัดบึงกาฬ ประจำปี 2564
ประกาศจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง การจัดทำบัญชีสำรองผู้ประสงค์จะจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลจังหวัดบึงกาฬ
ประกาศจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง การจัดงานวันสถาปนาและงานของดีจังหวัดบึงกาฬ ประจำปี 2564
ประกาศจังหวัดบึงกาฬ เรื่องการจัดงานวันสถาปนาและงานของดีจังหวัดบึงกาฬ ประจำปี 2564
ประกาศจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง การสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ
ประกาศจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง กำหนดแนวทางการแจกจ่ายสิ่งของบริจาคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต เพื่อการอุปโภคหรือบริโภคให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019
ประกาศสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) เรื่อง ขอความร่วมมืองดการท่องเที่ยวหรือการดำเนินการใด ๆ ในพื้นที่โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศหินสามวาฬ
ไปที่หน้า