อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องข้าวเม่า
03.54
น้องข้าวเม่า
สวัสดีจ้า...วันนี้มีอะไรให้ช่วย ถามน้องข้าวเม่ามาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
03.54
ประกาศจังหวัดบึงกาฬ
มาตรการเข้า-ออกจังหวัดบึงกาฬ
คำสั่งจังหวัดบึงกาฬ
ประกาศจังหวัดบึงกาฬ
กิจกรรม-ข่าวสารของบึงกาฬ
ช่องทางการติดต่อ
จำนวนเอกสารทั้งหมด 14 รายการ
ประกาศจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง การจัดทำบัญชีสำรองผู้ประสงค์จะจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลจังหวัดบึงกาฬ
ประกาศจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง การจัดงานวันสถาปนาและงานของดีจังหวัดบึงกาฬ ประจำปี 2564
ประกาศจังหวัดบึงกาฬ เรื่องการจัดงานวันสถาปนาและงานของดีจังหวัดบึงกาฬ ประจำปี 2564
ประกาศจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง การสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ
ประกาศจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง กำหนดแนวทางการแจกจ่ายสิ่งของบริจาคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต เพื่อการอุปโภคหรือบริโภคให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019
ประกาศสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) เรื่อง ขอความร่วมมืองดการท่องเที่ยวหรือการดำเนินการใด ๆ ในพื้นที่โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศหินสามวาฬ
ประกาศเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว จังหวัดบึงกาฬ เรื่อง งดการท่องเที่ยวหรือการดำเนินกิจการใด ๆ ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว
ประกาศอุทยานแห่งชาติภูลังกา เรื่อง งดการท่องเที่ยวหรือการดำเนินกิจการใดๆ ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูลังกา
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID - 19) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)
ประกาศเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ เรื่อง งดการท่องเที่ยวหรือการดำเนินกิจการใด ๆ ในพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงโขงหลง
ไปที่หน้า