อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องข้าวเม่า
14.51
น้องข้าวเม่า
สวัสดีจ้า...วันนี้มีอะไรให้ช่วย ถามน้องข้าวเม่ามาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
14.51
ดาวน์โหลด
จำนวนเอกสารทั้งหมด 198 รายการ
โครงการบ้านสวยเมืองงาม บึงกาฬเมืองน่าเที่ยวและน่าอยู่ริมฝั่งโขง
เรื่อง แนวทางการดำเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับส่วนราชการ
ผลการคัดเลือกยุวชนประชาธิปไตยจังหวัดบึงกาฬ ประจำปี 2564
ผลการคัดเลือกยุวชนประชาธิปไตยจังหวัดบึงกาฬ ประจำปี 2564
ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การเปิดเผยการใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินของรัฐให้สื่อมวลชน เพื่อประโยชน์ในการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์ พ.ศ. 2562
ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การเปิดเผยการใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินของรัฐให้สื่อมวลชน เพื่อประโยชน์ในการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์ พ.ศ. 2562
การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญและการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ รอบที่ 2 (1 ตุลาคม 2563)
คำสั่งจังหวัดบึงกาฬ ที่ 2848/2563 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง มอบอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬฯ
คำสั่งจังหวัดบึงกาฬ ที่ 2848-2563 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง มอบอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬฯ
ไปที่หน้า