อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องข้าวเม่า
15.33
น้องข้าวเม่า
สวัสดีจ้า...วันนี้มีอะไรให้ช่วย ถามน้องข้าวเม่ามาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
15.33
E-service
ประเภทงานบริการ หน่วยงาน ชื่องานบริการ Link ในการให้บริการ
Application สำหรับประชาชน สำนักงานขนส่งจังหวัดบึงกาฬ Application สำหรับประชาชนเพื่อจองคิดในการใช้บริการของสำนักงานขนส่งทั่วประเทศ
บริการออนไลน์สำหรับเกษตรกร สำนักงานเกตรและสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ บริการออนไลน์สำหรับเกษตรกร
บริการออนไลน์สำหรับนิติบุคคล สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ บริการออนไลน์สำหรับนิติบุคคล
ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานจังหวัดบึงกาฬ ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์จังหวัดบึงกาฬ
ระบบจองห้องประชุมอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานจังหวัดบึงกาฬ ระบบจองห้องประชุมอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานจังหวัดบึงกาฬ