อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องข้าวเม่า
15.57
น้องข้าวเม่า
สวัสดีจ้า...วันนี้มีอะไรให้ช่วย ถามน้องข้าวเม่ามาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
15.57
การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ มท.
จำนวนเอกสารทั้งหมด 25 รายการ
การปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562
การจัดส่งข้อเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าเกินกว่า 100 ล้านบาทขึ้นไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ผลการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560
รายงานการประชุม คณะกรรมการจัดหาฯ ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2559
ผลการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559
ไปที่หน้า