อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องข้าวเม่า
03.16
น้องข้าวเม่า
สวัสดีจ้า...วันนี้มีอะไรให้ช่วย ถามน้องข้าวเม่ามาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
03.16
เวร ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ เวรรักษาการณ์
จำนวนเอกสารทั้งหมด 9 รายการ
คำสั่งจังหวัดบึงกาฬ ที่ ๑๗๔๖ / ๒๕๖๔ เรื่อง ให้ข้าราชการ พนักงานราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ อยู่เวรรักษาการณ์สถานที่ราชการและตรวจเวร ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ
คำสั่งจังหวัดบึงกาฬ ที่ 1654/2564 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2564 เดือนกรกฎาคม 2564
คำสั่งจังหวัดบึงกาฬ ที่ 1328/2564 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 เดือนมิถุนายน 2564
คำสั่งจังหวัดบึงกาฬ ที่ 988/2564 ลงวันที่ 21 เมษายน 2564 เดือนพฤษภาคม 2564
คำสั่งจังหวัดบึงกาฬ ที่ 447/2564 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เดือนมีนาคม 2564
คำสั่งจังหวัดบึงกาฬ ที่ 107/2564 ลงวันที่ 12 มกราคม 2564 เดือนกุมภาพันธ์ 2564
คำสั่งจังหวัดบึงกาฬ ที่ 3540/2563 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2563 เดือนมกราคม 2563
คำสั่งจังหวัดบึงกาฬ ที่ 3181/2563 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เดือนธันวาคม 2563 26-11-63
คำสั่งจังหวัดบึงกาฬ ที่ 3066/2563 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เดือนพฤศจิกายน 2563 (แก้ไข เปลี่ยนแปลง)