อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องข้าวเม่า
15.06
น้องข้าวเม่า
สวัสดีจ้า...วันนี้มีอะไรให้ช่วย ถามน้องข้าวเม่ามาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
15.06
คำสั่งมอบอำนาจ
จำนวนเอกสารทั้งหมด 15 รายการ
เรื่อง การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ ให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ หัวหน้าส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาค หัวหน้าส่วนราชการส่วนกลาง รัฐวิสาหกิจและนายอำเภอ ปฏิบัติราชการแทน
เรื่องการแก้ไขคำสั่งการมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ ให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬปฏิบัติราชการ
เรื่อง แก้ไขคำสั่งการมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ ให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ หัวหน้าส่วน
เรื่อง แก้ไขคำสั่งการมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ ให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ หัวหน้าส่วน
เรื่อง การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ ให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ หัวหน้าส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาค หัวหน้าส่วนราชการส่วนกลาง รัฐวิสาหกิจและนายอำเภอ ปฏิบัติราชการแทน (ยกเลิก)
เรื่องการแก้ไขคำสั่งการมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ
เรื่อง การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ ให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ หัวหน้าส่วนราชการบริหาร
การมอบอำนาจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด ให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอปฏิบัติราชการแทน คำสั่งที่ 1900/2561 ลว. 8 ต.ค. 2561 (แก้ไข เพิ่มเติม)(ยกเลิก)
มอบอำนาจฉบับแก้ไขล่าสุด ฉบับเดิมคำสั่งที่ 1921/2559 ลว. 10 ต.ค. 2559 แก้ไขเฉพาะผนวก 2 คำสั่งที่ 018.2560 ลว. 9 ม.ค. 2560
ไปที่หน้า