อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องข้าวเม่า
14.39
น้องข้าวเม่า
สวัสดีจ้า...วันนี้มีอะไรให้ช่วย ถามน้องข้าวเม่ามาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
14.39
สำนักงานจังหวัดบึงกาฬ
นายสมหวัง อารีย์เอื้อ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดบึงกาฬ
โทรศัพท์ : 0 4249 2448
อีเมล์ : somwang_aree@hotmail.com
นางสาวชนากานต์ ธิติไชยวัฒน์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
โทรศัพท์ : 0 4249 2454
อีเมล์ : hr.buengkan@gmail.com
นางสาวชนากานต์ ธิติไชยวัฒน์
ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
โทรศัพท์ : 0 4249 2454
อีเมล์ : hr.buengkan@gmail.com
นายมาวิน ยศรุ่งเรือนวัฒนะ
ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
โทรศัพท์ : 0 4249 2452
อีเมล์ : bk.damrongtham@gmail.com
นายวานิช นาคเสน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ
โทรศัพท์ : 0 4249 2449
อีเมล์ : IT.Buengkan@gmail.com
นางเรณู เลิศอุดมโชค
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
โทรศัพท์ : 0 4249 2450
อีเมล์ : audi.buengkan.pro@gmail.com