อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องข้าวเม่า
14.35
น้องข้าวเม่า
สวัสดีจ้า...วันนี้มีอะไรให้ช่วย ถามน้องข้าวเม่ามาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
14.35
กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
นางสาวชนากานต์ ธิติไชยวัฒน์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
โทรศัพท์ : -
อีเมล์ : -
นายสมพงษ์ ก่ำเสริฐ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
นางสาวจุฑาภรณ์ อ่อนดีกุล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางสาววิลาสินี คำสี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางสาวนริศรา สร้อยปลิว
พนักงานทรัพยากรบุคคล
นายวรวุฒิ จันทร์อ้วน
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวปัญญดา นาแว่น
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวฐิติมา ยืนสุข
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายสุรสิทธิ์ ติดมา
ผู้ช่วยนักวิชาการคิมพิวเตอร์