อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องข้าวเม่า
14.25
น้องข้าวเม่า
สวัสดีจ้า...วันนี้มีอะไรให้ช่วย ถามน้องข้าวเม่ามาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
14.25
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
นางสาวชนากานต์ ธิติไชยวัฒน์
ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
โทรศัพท์ : ๐ ๔๒๔๙ ๒๔๕๔
อีเมล์ : hr.buengkan@gmail.com
นายศักดิ์ไทย ศรีบุญเรือง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายอดิศักดิ์ ศตพันธ์พิพัฒน์
นิติกรปฏิบัติการ
นางสาวพัชรีภรณ์ อริยกาญจน์
พนักงานทรัพยากรบุคคล
นางสาวปริญญาภรณ์ แก้วกันหา
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
นายวิริยัง คงอุ่น
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
นางสาวกัลยา ดาราษฎร์
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล