อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องข้าวเม่า
14.28
น้องข้าวเม่า
สวัสดีจ้า...วันนี้มีอะไรให้ช่วย ถามน้องข้าวเม่ามาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
14.28
กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดบึงกาฬ
นายมาวิน ยศรุ่งเรืองวัฒนา
ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
นายโสภณ กิตติพะวงษ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางเฉลิมศรี บุญมาก
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวรัตนา ชาวเวียง
เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดบึงกาฬ
นายอังคาร ไชยต้นเทือก
เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดบึงกาฬ
นางสาวสุภาวณี วารีศรี
ผู้ช่วยนิติกร
นางสาวจุฑาพร ชนะดิษฐ์
ผู้ช่วยนิติกร
นายธนาวัฒน์ บัวนาค
ผู้ช่วยนิติกร
นายพิสิทธิ์ ศรีดาดิษฐ์
ผู้ช่วยนิติกร