อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องข้าวเม่า
11.32
น้องข้าวเม่า
สวัสดีจ้า...วันนี้มีอะไรให้ช่วย ถามน้องข้าวเม่ามาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
11.32
คณะผู้บริหาร
นายสนิท ขาวสอาด
ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ
โทรศัพท์ : 0 4249 2444
อีเมล์ : sanit.insmoi@gmail.com
นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ
โทรศัพท์ : 0 4249 2446
อีเมล์ : Buengkan.bk02@gmail.com
นายธาตรี บุญมาก
รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ
โทรศัพท์ : 0 4249 2447
อีเมล์ : Tatri2506@gmail.com
นายวราดิศร อ่อนนุช
ปลัดจังหวัดบึงกาฬ
โทรศัพท์ : 0 4249 2510
อีเมล์ : waradis@hotmail.com
นายสมหวัง อารีย์เอื้อ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดบึงกาฬ
โทรศัพท์ : 0 4249 2448
อีเมล์ : somwang_aree@hotmail.com