อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องข้าวเม่า
12.19
น้องข้าวเม่า
สวัสดีจ้า...วันนี้มีอะไรให้ช่วย ถามน้องข้าวเม่ามาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
12.19
ทำเนียบผู้ว่าราชการจังหวัด
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 1
นายสมพงศ์ อรุณโรจน์ปัญญา
(รกท.) 23 มีนาคม 2554 - 25 พฤษภาคม 2554
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 2
นายสมพงศ์ อรุณโรจน์ปัญญา
26 พฤษภาคม 2554 - 27 พฤศจิกายน 2554
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 3
นายพรศักดิ์ เจียรณัย
28 พฤศจิกายน 2554 - 8 ตุลาคม 2555
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 4
นายธงชัย ลืออดุลย์
19 พฤศจิกายน 2555 - 20 มิถุนายน 2556
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 5
นายพงศธร สัจจชลพันธ์
21 มิถุนายน 2556 - 30 กันยายน 2556
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 6
นายชโลธร ผาโคตร
1 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2557
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 7
นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์
3 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2559
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 8
นายพิสุทธิ์ บุษยพรรณพงศ์
1 ตุลาคม 2559 - 5 กรกฎาคม 2561
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 9
นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร
6 กรกฎาคม 2561 - 30 กันยายน 2562
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 10
นายสนิท ขาวสอาด
1 ตุลาคม 2562 - ปัจจุบัน