อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องข้าวเม่า
12.18
น้องข้าวเม่า
สวัสดีจ้า...วันนี้มีอะไรให้ช่วย ถามน้องข้าวเม่ามาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
12.18
ทำเนียบรองผู้ว่าราชการจังหวัด
รองผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 1
นายสมพงศ์ อรุณโรจน์ปัญญา
23 มีนาคม 2554 - 25 พฤษภาคม 2554
รองผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 2
นายศุภชัย เหลืองแสงทอง
23 มีนาคม 2554 - 22 มกราคม 2555
รองผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 3
นายเลอเกียรติ แก้วศรีจันทร์
9 มกราคม 2555 - 27 ตุลาคม 2556
รองผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 4
พ.อ.อ.ปัญญา สระทองอุ่น
30 มกราคม 2555 - 4 มีนาคม 2555
รองผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 5
นายเทวัญ สรรค์นิกร
5 มีนาคม 2555 - 30 กันยายน 2558
รองผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 6
นายธวัชชัย รักขนาม
28 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2558
รองผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 7
นายชัยธวัช เนียมศิริ
1 ตุลาคม 2558 - 9 ตุลาคม 2559
รองผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 8
นายโสภณ สุวรรณรัตน์
1 ตุลาคม 2558 - 14 มีนาคม 2559
รองผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 9
นายกรกต ธำรงวงศ์สวัสดิ์
10 ตุลาคม 2559 - 7 ตุลาคม 2561
รองผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 10
นายสุรศักดิ์ เกษมสุวรรณ
9 มกราคม 2560 - 30 กันยายน 2561
รองผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 11
นายวรทัศน์ ธุลีจันทร์
8 ตุลาคม 2561 - 3 ตุลาคม 2562
รองผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 12
นายธวัชชัย ศรีทอง
8 ตุลาคม 2561 - 22 ธันวาคม 2562
รองผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 13
นายกรกต ธำรงวงค์สวัสดิ์
23 ธันวาคม 2562 - 08 ตุลาคม 2563
รองผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 14
นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์
23 ธันวาคม 2562 - ปัจจุบัน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 15
นายธาตรี บุญมาก
2 พฤศจิกายน 2563 - ปัจจุบัน