อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องข้าวเม่า
16.08
น้องข้าวเม่า
สวัสดีจ้า...วันนี้มีอะไรให้ช่วย ถามน้องข้าวเม่ามาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
16.08
ทำเนียบปลัดจังหวัด
ปลัดจังหวัดคนที่ 1
นายอรรถนนท์ โพสุวรรณ
9 พฤษภาคม 2554 - 9 เมษายน 2555
ปลัดจังหวัดคนที่ 2
นายธวัชชัย รักขนาม
10 เมษายน 2555 - 27 ตุลาคม 2556
ปลัดจังหวัดคนที่ 3
นายสุรสันติ์ เพชรสุวรรรรังษี
13 พฤศจิกายน 2556 - 30 กันยายน 2557
ปลัดจังหวัดคนที่ 4
นายกรกต ธำรงวงศ์สวัสดิ์
15 ธันวาคม 2557 - 9 ตุลาคม 2559
ปลัดจังหวัดคนที่ 5
นายวรทัศน์ ธุลีจันทร์
17 ตุลาคม 2559 - 7 ตุลาคม 2561
ปลัดจังหวัดคนที่ 6
นายจำรัส กังน้อย
31 ตุลาคม 2561 - 16 มกราคม 2563
ปลัดจังหวัดคนที่ 7
นายวราดิศร อ่อนนุช
17 มกราคม 2563 - ปัจจุบัน