อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องข้าวเม่า
16.08
น้องข้าวเม่า
สวัสดีจ้า...วันนี้มีอะไรให้ช่วย ถามน้องข้าวเม่ามาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
16.08
ทำเนียบหัวหน้าสำนักงานจังหวัด
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดคนที่ 1
นายไชยยงค์ พิทักษ์สฤษดิ์
รกท. 4 เมษายน 2554 - 11 กันยายน 2554
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดคนที่ 2
นายไชยยงค์ พิทักษ์สฤษดิ์
12 กันยายน 2554 - 3 มกราคม 2555
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดคนที่ 3
นายชัยธวัช เนียมศิริ
4 มกราคม 2555 - 30 กันยายน 2558
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดคนที่ 4
นายชาญชัย คงทัน
18 มกราคม 2559 - 22 กุมภาพันธ์ 2561
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดคนที่ 5
นายจำรัส นาแฉล้ม
23 กุมภาพันธ์ 2561 - 10 มกราคม 2563
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดคนที่ 6
นายจริวัตร์ มณีโชติ
7 เมษายน 2563 - 23 พฤศจิกายน 2563
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดคนที่ 7
นายสมหวัง อารีย์เอื้อ
25 กุมภาพันธ์ 2564 - ปัจจุบัน