อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องข้าวเม่า
10.40
น้องข้าวเม่า
สวัสดีจ้า...วันนี้มีอะไรให้ช่วย ถามน้องข้าวเม่ามาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
10.40
ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน จังหวัดบึงกาฬ
ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 1/2563
1 มิถุนายน 2564

ระชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 30 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเจติยาคิรี (ห้องประชุมภูทอก) ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ โดยนายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานในที่ประชุม

ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน จังหวัดบึงกาฬอื่นๆ
×
1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5