อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องข้าวเม่า
11.54
น้องข้าวเม่า
สวัสดีจ้า...วันนี้มีอะไรให้ช่วย ถามน้องข้าวเม่ามาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
11.54
ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน จังหวัดบึงกาฬ
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด
1 มิถุนายน 2564

คำสั่งจังหวัดบึงกาฬที่ 2293/2563 สั่ง ณ วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน จังหวัดบึงกาฬ

ดาวน์โหลดเอกสาร

คำสั่งจังหวัดบึงกาฬที่ 2737/2563 สั่ง ณ วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน จังหวัดบึงกาฬ

ดาวน์โหลดเอกสาร

ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน จังหวัดบึงกาฬอื่นๆ