อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องข้าวเม่า
14.27
น้องข้าวเม่า
สวัสดีจ้า...วันนี้มีอะไรให้ช่วย ถามน้องข้าวเม่ามาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
14.27
ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน จังหวัดบึงกาฬ
การประชุมการตรวจราชการเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำ และเสนอแนะแก่คณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน จังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 1
1 มิถุนายน 2564

การประชุมการตรวจราชการเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำ และเสนอแนะแก่คณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน จังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 1 พร้อมทั้งรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ดร. ทรงศักดิ์ ทองศรี และคณะ ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสิรินธรวัลลี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ โดยมี นายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการร่วมรับฟังการตรวจติดตาม การขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด จังหวัดบึงกาฬ

 

ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน จังหวัดบึงกาฬอื่นๆ
×
1 / 38
2 / 38
3 / 38
4 / 38
5 / 38
6 / 38
7 / 38
8 / 38
9 / 38
10 / 38
11 / 38
12 / 38
13 / 38
14 / 38
15 / 38
16 / 38
17 / 38
18 / 38
19 / 38
20 / 38
21 / 38
22 / 38
23 / 38
24 / 38
25 / 38
26 / 38
27 / 38
28 / 38
29 / 38
30 / 38
31 / 38
32 / 38
33 / 38
34 / 38
35 / 38
36 / 38
37 / 38
38 / 38